Voorwaarden

Op al onze offertes, aan ons verstrekte opdrachten en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Voorwaarden van Hortilux Schréder BV.  Deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden of worden u op verzoek toegezonden.

Download hier onze algemene voorwaarden en garantievoorwaarden

Hortilux_algemene_voorwaarden.pdf

Hortilux garantievoorwaarden

 

Op alle orders, offertes, aanbiedingen en (additionele) aanbiedingen waarin Hortilux Schréder B.V. optreedt als inkoper van goederen, producten of materialen en/of als een afnemer van services, zijn uitsluitend de algemene inkoopvoorwaarden van Hortilux Schréder B.V. van toepassing, die beschikbaar zijn als print op deze website.

Klik hier om de algemene inkoopvoorwaarden in te zien of te printen.