Groeilicht optimaal benutten met HortiSense

02/05/2018

Om jaarrond te kunnen produceren, is groeilicht onmisbaar. Om dat ook zo optimaal mogelijk te kunnen doen, is het van belang om de effecten van groeilicht op het gewas continu te meten, monitoren en analyseren. HortiSense biedt daarbij uitkomst.

Steeds meer Nederlands glastuinbouwondernemers passen groeilicht toe op hun bedrijf. Het stelt hen in staat om het hele jaar door te produceren. Het licht dat zomers in de kas komt, is immers tien keer hoger dan in de winter. Wie in de donkere maanden eenzelfde productie wil realiseren, zal voor assimilatie moeten kiezen, geeft groeilichtspecialist Hortilux aan. “Maar wij hebben ook vastgesteld dat niet al het groeilicht in de zomerperiode volledig door het gewas wordt benut.”

Meten en bewaken

Hortilux introduceert daarom HortiSense, digitale groeilicht-oplossingen, die de efficiëntie en bedrijfszekerheid van een groeilichtinstallatie vergroten. “HortiSense is een digitaal platform dat diverse groeilichtprocessen in de kas meet en bewaakt door middel van sensoren en PLC’s. De bijbehorende softwareapplicaties interpreteren de gemeten data en presenteren deze aan de teler als relevante informatie. De teler ziet de informatie vervolgens op elk device, op kantoor, onderweg of thuis op de bank.”

Zaken die worden gemonitord, gesignaleerd, gecontroleerd en geanalyseerd zijn onder andere de hoeveelheden mollen PAR licht op het gewas, de doordringing van het groeilicht door het gewas heen, het spectrum van het groeilicht en de relatie tussen de watergift en de mollen PAR licht. “Door dit alles te meten, kun je verschillende kassen en afdelingen met elkaar vergelijken om te zien waar het rendement per m2 het hoogst is in grammen per mol en wordt er niet gekeken naar kilogrammen per m2.”

Lees het artikel ook op Goedemorgen