Hortilux genomineerd voor GreenTech Sustainability Award 2019

28/05/2019

Hortilux is met haar nieuwe Hortiled Top 120v19 in de race voor de GreenTech Sustainability Award 2019. Een jury van internationale experts nomineerde Hortilux voor deze prestigieuze prijs. En niet zonder reden: met een hoge lichtoutput en een laag energieverbruik is de Hortiled Top 120v19 het meest efficiënte groeilichtarmatuur in de markt.

Met het beperkte energieverbruik zorgt de nieuwe Hortiled Top 120v19 niet alleen voor een lagere energierekening, maar hoeft er op een locatie ook minder vermogen beschikbaar te zijn om tot een hogere gewasopbrengst te komen. Daarnaast heeft een teler minder armaturen nodig voor het realiseren van het benodigde lichtniveau. Hierdoor verbruikt hij minder grondstoffen voor de productie en wordt het milieu dus minder belast.

Nieuwe toepassingen

Het lage energieverbruik in combinatie met de lage stralingswarmte, waar led-armaturen als de Hortiled Top 120v19 zich door kenmerken, creëert nieuwe groeilichttoepassingen. Er kan met een hogere intensiteit worden belicht, met minimale impact op het kasklimaat. En de lagere energiekosten maken het voor telers ook kostentechnisch aantrekkelijk om over te stappen naar ledbelichting of naar een hybride groeilichtsysteem (een combinatie van led en HPS). Immers: de teler genereert een hogere opbrengst per vierkante meter tegen lagere kosten.

Ledbelichting is ook geschikt voor teelten die minder warmtestraling nodig hebben. Vanuit de sierteelt en de zachtfruitsector is daarom steeds meer belangstelling voor de inzet van groeilicht.

Andere teeltwijze

Telen onder ledbelichting is wezenlijk anders dan telen onder HPS-lampen. De energiebalans bij telen met leds is namelijk anders dan bij de teelt onder HPS-licht, HPS geeft relatief veel stralingswarmte af, terwijl leds vooral groeilicht produceren en nagenoeg geen stralingswarmte afgeven. Het ontbreken van stralingswarmte kan, afhankelijk van de teelt, zowel positieve als negatieve effecten hebben op de productie. Het ledlicht werkt optimaal in combinatie met de groeilichtsoftware Hortisense. Hiermee kan de teler belangrijke prestatie-indicatoren uit de teelstrategie monitoren, op basis waarvan hij de hoeveelheid groeilicht kan bijsturen. Ook kan de teler een beroep doen op de Growlight Performance Consultants van Hortilux, die helpen met het interpreteren van de groeilichtdata. Zo is de teler er zeker van dat hij de juiste beslissingen neemt voor een optimaal teeltresultaat.

Meer weten?

Hortilux informeert u graag over de mogelijkheden van groeilicht. Bezoek ons daarom tijdens de GreenTech. U vindt ons in hal 8 stand 433. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via marketing@hortilux.com of direct bellen naar +31 (0) 174 286 628.