Impact coronavirus

17/03/2020

De impact van het Coronavirus kent inmiddels een enorme omvang en raakt ons allen. Ook wij ontvangen inmiddels signalen van onze toeleveranciers dat verwachte levertijden zullen oplopen. Wij proberen er alles aan te doen om deze gevolgen zo klein mogelijk te houden voor onze klanten. Maar onze voorraden zijn beperkt en zonder onderdelen kunnen wij u ook geen producten leveren. Hoewel er nog weinig concrete informatie is over deze oplopende levertijden, willen wij dit signaal al wel afgeven. Vanzelfsprekend zullen wij u de komende weken goed op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Dit betekent sowieso dat het van groot belang is om zo spoedig mogelijk aan te geven welke producten of diensten u nodig heeft. Hiermee kunnen wij zo goed mogelijk inspelen op uw behoeften, maar u ook tijdig laten weten of en welke (langere) levertermijnen van toepassing zijn. Hoe eerder wij dit weten, hoe beter wij hierop in kunnen spelen. Dit is zowel in uw alsmede ons belang!

De bezetting op kantoor is geminimaliseerd en medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Onze productiefaciliteit in Kolham is nog wel aan het produceren.

Wij doen ons uiterste best om u zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van deze vervelende situatie, maar zijn daarbij ook van u afhankelijk.

Wees gerust, we zijn meer dan ooit verenigd in deze uitzonderlijke situatie. Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.