Nieuw samenwerkingsverband voor Plant Empowerment

12/06/2019

Telers die Growing by Plant Empowerment (GPE) toepassen in hun teeltstrategie halen heel goede resultaten! Dit sustainable concept verdient het daarom om wereldwijd uitgedragen te worden. Hortilux, Hoogendoorn Growth Management, Svensson, Koppert Biological Systems, Saint-Gobain Cultilene en initiatiefnemer LetsGrow.com starten een samenwerkingsverband om telers, teeltadviseurs en investeerders wereldwijd bekend te maken met dit concept.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Arne van Aalst (Koppert), Bonny Heeren (Cultilène), Marcel Nouel (Svensson), Martin Helmich (Hoogendoorn), Michèl de Wit (Hortilux) en Peter Hendriks (LetsGrow.com). De aangesloten bedrijven weten dat de GPE-filosofie van de schrijvers Peter Geelen, Peter van Weel en Jan Voogt werkt! Daarom gaan zij gezamenlijk het GPE-concept wereldwijd verspreiden, doorvoeren en –ontwikkelen. Door het juist toepassen van dit data gedreven concept, wordt het voor telers mogelijk gemaakt om op een duurzame manier hogere producties te halen met een hogere kwaliteit. Bovendien worden ziekten en plagen tot een minimum gebracht.

Wat is GPE?

GPE is een nieuwe complete aanpak voor het telen van glastuinbouwgewassen. Het GPE-concept is gebaseerd op een combinatie van fysieke en fysiologische principes, in plaats van ervaringen of groene vingers. GPE heeft als doel de groei te optimaliseren door de plant te ondersteunen bij het in evenwicht houden van zijn balansen met betrekking tot energie, water en assimilaten.

Handvatten voor betere resultaten

In onder andere Canada, Amerika, México, China, Rusland, Frankrijk en Polen zijn telers en teeltadviseurs actief en bewust bezig met het toepassen van het GPE-concept. Steeds meer landen sluiten zich aan. De bedrijven achter de stichting ontwikkelen hard- en softwaretools voor de telers en teeltadviseurs waardoor het voor de volgers van het concept zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt om het concept toe te passen. Gezamenlijk organiseren de aangesloten bedrijven webinars en seminars (nationaal en internationaal) met maar één doel: wereldwijd kennis delen en demonstraties geven om te laten zien hoe GPE in de praktijk wordt ingezet. Kortom: de stichting levert een totaalpakket van oplossingen om telers en teeltadviseurs te helpen om het maximale uit hun teelt te halen. Het concept biedt de juiste handvatten om betere resultaten te halen en om op een goede manier grotere teeltoppervlaktes te kunnen leiden en beheersen.

Wilt u meer weten?

Als teler wilt u uw groeilicht zo efficiënt mogelijk inzetten en zodoende het maximale rendement behalen. Daar kan de voortuitstrevende en integrale aanpak van het GPE-concept een belangrijke rol in spelen. Dat vergt echter wel de nodige kennis. De consultants grow light performance van Hortilux helpen u hierbij. Zij ontsluiten de kennis en ervaring die Hortilux en de partners binnen de stichting in huis hebben richting u als teler. U kunt contact met opnemen met een van de consultants via +31 (0)174 286 628 of mail naar marketing@hortilux.com.