Full LED groeilichtsysteem voor een energiebesparende en duurzame teelt!

Overheden, winkelketens en consumenten hechten veel belang aan duurzaam geproduceerd voedsel. Energiebesparing heeft daarin een groot aandeel en daarom zijn energiezuinige groeilichtsystemen essentieel. Met de huidige energiekosten draagt het ook nog eens direct bij aan rendementsverbetering voor uw onderneming. Wij helpen u daarom met de transitie naar Full LED: met onze adviezen, diensten en HORTILED®-groeilichtsystemen realiseert u een hogere productie terwijl u energie bespaart!

 

 


Casus: Tomatenteelt met Full LED groeilicht

Hagdorn Tomaten is een van de eerste tomatentelers die inmiddels succesvol naar Full LED is overgestapt, met het HORTILED® Top Intense groeilichtsysteem. Onze groeilichtspecialisten ondersteunen hierin maximaal en samen met de ondernemer en zijn teeltadviseur kiezen wij voor de optimale belichtingsstrategie. Ook stimuleren wij de kennisdeling tussen Hagdorn Tomaten en andere telers die starten met Full LED groeilicht. Daarnaast delen wij onze ervaringen uit verschillende proeven in het veld.

Casus: Potlelies met Full LED groeilicht

Wetering Potlilium kweekt zoveel mogelijk klantspecifiek en willen daarom plantafwijkingen voorkomen. Hierdoor is het belangrijk om zoveel mogelijk knoppen te hebben om aan te draaien en zo de juiste plant voor de klant te produceren. En omdat LED minder energie opneemt dan HPS-armaturen zijn ze beter bestand tegen de extreme prijsstijgingen van energie. Lees verder…


 

De juiste plantbalans voor uw gewas

De overstap naar een Full LED groeilichtsysteem betekent een systeemverandering in uw kas waarbij u op zoek bent naar de juiste plantbalans. Als implementatiepartner van Plant Empowerment staan wij u ook hierin bij. De adviseurs van de verschillende implementatiepartners van Plant Empowerment werken nauw samen en bieden een brede maatwerkaanpak op het gebied van belichting, scherming, biologie, fertigatie en klimaat. Natuurlijk in samenwerking met u en uw teeltadviseur.

 

Constant hoge productie en kwaliteit

Onze LED-oplossingen behoren tot de meest efficiënte groeilichtsystemen in de markt. De nieuwste HORTILED®-groeilichtsystemen zijn zelfs twee keer zo efficiënt als een HPS-groeilichtsysteem. Daarnaast hebben wij er, bij de ontwikkeling van onze LED-groeilichtsystemen, voor gekozen om het groeilicht te verdelen over meerdere LED-lichtbronnen. Dit resulteert in een betere lichtontvangst bij zowel hogedraadsgewassen als bij siergewassen. En dit garandeert het hoogste rendement uit een micromol PAR-licht en een constant hoge productie en kwaliteit.

ADVIES OVER JUISTE WARMTEBALANS EN LICHTRECEPTEN

Het bewaken van de warmtebalans in de kas is van essentieel belang bij het upgraden van een HPS-groeilichtsyteem naar full-LED-systeem. Deze balans is namelijk van invloed op de gewasontwikkeling, de verdamping van het gewas en de energie-inbreng in de kas. Onze Grow Light Consultants geven, door middel van het scenario calculatiemodel, inzicht in de ontstane warmtebalans. Daarnaast helpen wij u op weg met bewezen groeilichtrecepten, die passen bij uw teeltdoelen en gewas. Dit kan eventueel worden onderbouwd met een praktijkproef.

MEER WETEN?

U kunt contact opnemen met uw Area Sales Manager. Met een calculatie en lichtplan laten wij zien hoe een Full LED lichtsysteem u helpt en vertellen u alles over de technische mogelijkheden voor een gefaseerde investering en de aansluiting op eventuele subsidies en financieringsoplossingen. U kunt ook via het onderstaande formulier een productbrochure aanvragen, met meer informatie over onze HORTILED®-groeilichtsystemen en de verschillende configuratiemogelijkheden.