Toenemende vraag naar groeilicht voor medicinale cannabis

De teelt van medicinale cannabis neemt de laatste jaren een enorme vlucht. Niet alleen doordat steeds meer overheden deze teelt hebben gereguleerd, maar ook doordat de vraag vanuit de farmaceutische industrie blijft toenemen. Wij leveren al ruim vijftien jaar groeilichtoplossingen voor legale medicinale cannabis.

Bij de teelt van medicinale cannabis willen telers een constante hoeveelheid inhoudsstoffen (CBD, THC en andere cannabinoïden) produceren. De mate waarin groeilicht invloed heeft op de hoeveelheid CBD en THC, is afhankelijk van de plantgenetica van de verschillende cannabissoorten.

 

Optimale lichtrecept
Onze specialisten en partners hebben kennis van groeilicht en de impact daarvan op de verschillende soorten medicinale cannabis. Dankzij deze kennis kunnen wij adviseren over het optimale lichtrecept voor de verschillende fasen van uw medicinale cannabisteelt.


Belangrijk hierin zijn uw doelstellingen en bijbehorende businesscase. Wij realiseren een groeilichtsysteem dat naadloos aansluit op uw wensen en situatie. We kijken onder meer naar het type kas, het teeltsysteem, het klimaatsysteem en de lokale situatie. Ook ondersteunen wij u na de inrichting van uw groeilichtsysteem door proactief service en onderhoud te verlenen, en door de inzet van het Digitale Groeilicht Dashboard HortiSense.

Meer weten over groeilicht voor medicinale cannabis? Neem contact op!

André Lagareiro

International Account manager Medical Cannabis