Toenemende vraag naar groeilicht voor medicinale cannabis

Hortilux levert al meer dan vijftien jaar groeilichtoplossingen voor legale medicinale cannabis. De teelt van medicinale cannabis neemt de laatste jaren een enorme vlucht, waarbij steeds meer landen de wettelijke beperkingen op de teelt versoepelen en de vraag vanuit de farmaceutische industrie groter wordt.

Bij de teelt van medicinale cannabis willen telers een constante hoeveelheid inhoudsstoffen (CBD, THC en andere cannabinoïden) produceren. Hoewel grotendeels afhankelijk van de genetica van de verschillende cannabissoorten, hebben groeilichtsystemen en lichtrecepten tot op zekere hoogte invloed op de verhouding en kwaliteit van deze chemicaliën. Wij zorgen ervoor dat we u tijdens het proces begeleiden om hun productie te maximaliseren en te stabiliseren en te focussen op maximale efficiëntie.

 

Optimale lichtrecept

Onze specialisten en partners hebben uitgebreide kennis van groeilicht en de impact daarvan op de verschillende soorten medicinale cannabis. Dankzij deze kennis kunnen wij adviseren over het optimale lichtrecept voor de verschillende fasen van uw medicinale cannabisteelt.


Belangrijk hierin zijn uw doelstellingen en bijbehorende businesscase. Als onderdeel van dit proces werken we individueel met u samen om uw unieke zakelijke omstandigheden en projectdoelstellingen te begrijpen. Hortilux ontwikkelt groeilichtsystemen die perfect aansluiten op uw wensen en situatie. We kijken onder meer naar het type kas, het teeltsysteem, het klimaatsysteem en de lokale situatie. Ook ondersteunen wij u na de inrichting van uw groeilichtsysteem door proactief service en onderhoud te verlenen, en door de inzet van het Digitale Groeilicht Dashboard HortiSense.

Meer weten over groeilicht voor medicinale cannabis? Neem contact op!

Customer Care

Customer Care