efficient belichten
Terug naar overzicht

Kennisdocument; Hoe zet je groeilicht efficiënt in?

Een groeilichtinstallatie is van groot belang voor een teler. Sterker nog: in veel gevallen is een groeilichtinstallatie een bedrijfskritisch systeem. De investeringen zijn fors, maar kunnen - mits goed ingezet - een grote en positieve impact hebben op de (inter)nationale concurrentiepositie van een onderneming. Zeker wanneer goed is nagedacht over het financiële rendement (de total cost of ownership) en de manier waarop de groeilichtinstallatie kan bijdragen aan een hogere opbrengst per vierkante meter.

Daarnaast zien we dat telers groeilicht inzetten om de productkwaliteit te verbeteren; zoeter, compacter of juist met meer strekking. Kortom: iedereen ziet zijn of haar eigen unieke kansen binnen het internationale speelveld. Hortilux wil meedenken met ondernemers en teeltmanagers. Via dit kennisdocument delen wij relevante inzichten met betrekking tot groeilicht. We besteden hierbij onder meer aandacht aan lichtplannen, lichtrecepten en het sturen op de efficiënte inzet van groeilicht. Deze onderwerpen worden verduidelijkt aan de hand van meerdere praktijkvoorbeelden.

 

Méér kennis delen

U kunt het kennnisdocument downloaden via onze website. Maar ook op andere manieren blíjven we graag relevante inzichten met u delen. Daarom ontvangt u, na het downloaden van het kennisdocument, eenmaal per twee à drie weken een kennisartikel met betrekking tot groeilicht. Deze artikelen gaan dieper in op de onderwerpen uit het kennisdocument en/of bieden concrete handvatten voor een optimale inzet van uw groeilichtinstallatie. Wij wensen u veel leesplezier!   

 

 

banner kennisdocument