Groeilicht voor onderzoek, opkweek en vermeerdering

Er zijn uiteenlopende redenen om groeilicht toe te passen. Zo zorgt groeilicht bij veredelings- en opkweekbedrijven onder meer voor een jaarrond productie, een uniformere plantkwaliteit door het jaar heen en een betere inductie tijdens de veredeling. Ook ontstaan betere groeiomstandigheden, waardoor nog specifieker kan worden gestuurd en sneller van ‘seed to seed’ kan worden geteeld.

Voor u als teler, vermeerderaar of onderzoeker is het relevant om te onderzoeken of rassen het beter doen onder groeilicht. LED-belichting en hybride belichting (een combinatie van LED en HPS) bieden nieuwe mogelijkheden, zoals is een hoger lichtniveau bij een lager energieverbruik en beperking van de stralingswarmte. Daarnaast zijn er meer variabele en stuurbare lichtspectra mogelijk, wat vooral goed van pas komt bij het doen van onderzoek.

Meer kennis

Dankzij de vele mogelijkheden die ontstaan met de opkomst van nieuwe groeilichttechnologieën, is er behoefte aan meer kennis over de inzet van groeilicht. Met welk lichtrecept krijgt mijn gewas sterkere wortels? Welk lichtspectrum kan ik het beste gebruiken voor het sturen in mijn gewas? Hoe zorg ik dat de bladtemperatuur van jonge planten niet oploopt?

 

De accountmanagers en Consultants Grow Light Performance van Hortilux helpen u graag. Profiteer van de kennis en ervaring die wij en onze partners in huis hebben. Wij ondersteunen u na de inrichting van uw groeilichtsysteem door proactief service en onderhoud te verlenen, en door de inzet van het Digitale Groeilicht Dashboard HortiSense.

Meer weten? Neem dan contact op met:

Kurt Zwemstra

Area Sales Manager Benelux (bloemen)