Nieuwe HORTILED® Top Antares

De ontwikkelingen op het gebied van LED-groeilicht volgen elkaar in sneltreinvaart op. Telers verwachten logischerwijs dat groeilichtsystemen steeds beter aansluiten op hun gewas, de kassituatie en de teeltdoelen. Tegelijkertijd stimuleren de hoge energiekosten en de verschillende subsidiemogelijkheden ondernemers om over te stappen naar full-LED. Met de nieuwe HORTILED® Top Antares springt Hortilux in op de diverse behoeften in de markt.

UNIEK EN VEELZIJDIG

De nieuwe LED-armaturen onderscheiden zich door hun veelzijdigheid. Wat betreft opgenomen vermogen zijn zes verschillende configuraties mogelijk, variërend van 520 tot 1050 Watt. Een dimfunctie biedt telers de mogelijkheid om te variëren met hun energie-inzet en zo de productie af te stemmen op de energieprijzen, de seizoenen, de marktvraag en de specifieke gewasbehoeften. Daarnaast beschikken deze LED-groeilichtsystemen over drie verschillende uitstralingshoeken. Hierdoor is een optimale uniformiteit gegarandeerd. En een speciale hogedraadsoptiek zorgt ervoor dat Hortilux als enige zowel de horizontale als de verticale licht-inbreng kan optimaliseren. Dit resulteert in een constant hoge productie en kwaliteit.

VOORDELEN

  • Toekomstgericht door voortdurende updatemogelijkheden
  • 1-op-1 vervangen van HPS armaturen zonder aanpassingen aan de elektrische installatie
  • Gefaseerd overstappen van HPS naar Hybride en Full LED dankzij de veelzijdige driver
  • +120 configuratiemogelijkheden voor een optimale aansluiting op uw doelstellingen en kassituatie
  • Een uitstekende horizontale en verticale lichtverdeling dankzij de verschillende uitstralingshoeken
    en de flexibele inrichting van het groeilichtsysteem
  • Dimbaar voor optimale flexibiliteit
  • Uit te voeren met schakelbaar verrood

LICHTRECEPTEN VOOR SPECIFIEKE TEELTDOELEN

Door de ontwikkelingen op het gebied van LED-groeilicht is, naast de behoefte aan efficiënt groeilicht, ook een grotere behoefte aan stuurlicht ontstaan. Telers willen langere bloemstelen, smaakvollere gewassen, compactere planten, een constante hoeveelheid inhoudsstoffen, et cetera. De nieuwe HORTILED® Top Antares springt hier perfect op in en biedt mogelijkheden voor het creëren van lichtrecepten, inclusief schakelbaar verrood, om specifieke teeltwensen en -doelen te realiseren, voor verschillende gewassoorten en diverse groeistadia. De consultants van Hortilux kunnen u hier perfect over adviseren.

HET NIEUWE TELEN MET LED-GROEILICHT

LED-groeilicht brengt een hele nieuwe manier van telen met zich mee. Veel zaken moeten opnieuw onder de loep worden genomen: fertigatie, klimaat, scherming, biologie, et cetera. Het is vooral zaak om een optimale plantbalans te creëren. Hortilux is implementatiepartner van Plant Empowerment. Samen met de andere Plant Empowerment-partners zijn we in staat om een geïntegreerde totaaloplossing te bieden voor een succesvolle teeltstrategie onder LED. Hierdoor hebben ondernemers de fijne kneepjes van het telen onder LED snel onder de knie en worden opstartverliezen beperkt. Ook de intensieve begeleiding door de Hortilux-consultants en het organiseren van speciale webinars en masterclasses spelen hierin een sleutelrol. Kortom: met deze aanpak helpen we telers om succesvol te telen met LED en een maximaal rendement te realiseren.