Constante productie en optimale kwaliteit

09/02/2019

Een belangrijk aspect bij het behalen van een optimaal resultaat, is voldoende lichtontvangst in het gewas met daarbij een zo gelijkmatig mogelijke lichtverdeling. Dit draagt bij aan een constante productie en aan de kwaliteit van het gewas. Hiervoor werkt men doorgaans met een lichtplan. Aangezien groeilichtsystemen - mede vanwege de opmars van LED - kapitaalintensiever worden, gaan telers en investeerders steeds meer nadenken over efficiënt groeilicht en wat dat voor hen betekent.

Een groeilichtsysteem optimaal laten bijdragen aan het realiseren van het doel dat de teler voor ogen heeft, vereist een integrale aanpak. In een goed lichtplan is er, vanuit deze integrale aanpak, aandacht voor de gelijkmatige verdeling van het groeilicht. Gelijkmatigheid is belangrijk voor de ideale productie van het gewas. Binnen een lichtplan bevorderen we deze optimale productie, door het vinden van het optimum tussen verschillende variabelen:

1. Afstand tussen armaturen in de rij

De afstand tussen de armaturen wordt bepaald op basis van het gewenste lichtniveau. Om het energieverbruik op het gewenste niveau te houden, worden er soms minder armaturen toegepast. Hierdoor is er meer ruimte tussen de armaturen, wat invloed heeft op de gelijkmatigheid.

2. Afstand tussen de rijen

De lichtuitstraling van de lichtbron, de reflector en de kasconstructie bepalen de afstand tussen de rijen. De breedte van de kasconstructie en hoogte ten opzichte van het gewas kunnen hierin de beperkende factoren zijn.

3. De beschikbare hoogte in een kas

De beschikbare hoogte ten opzichte van het gewas is bepalend voor de keuze van de lichtbron en het toegepaste vermogen. Ook heeft het direct invloed op de gelijkmatigheid.

4. Type lichtbron

De keuze voor het type lichtbron (HPS, LED of hybride) is een belangrijke factor binnen het lichtplan. De keuze voor een lichtbron is gebaseerd op teelttechnische- en energietechnische factoren.

5. De uitstralingshoek

De uitstralingshoek van de lichtbron bepaalt mede de gelijkmatigheid op het gewas. Bij lage kassen en laag gewenst lichtniveau is een grote hoek van uitstraling nodig. Dit zijn breedstralende armaturen. Bij hoge kassen en een hoog gewenst lichtniveau worden diepstralende armaturen toegepast.

Het optimum tussen de hier bovenstaande variabelen wordt gevonden door goed te kijken naar de situatie en de doelstellingen van de teler. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de energievoorziening niet toereikend is, dat er sprake is van een lager investeringsbudget, of dat de operationele kosten lager moeten worden. Deze belangen worden allemaal besproken tijdens een brainstorm tussen teler, Consultants grow light perfomance, technical engineer en accountmanager. Het plan dat uit deze brainstorm voortkomt, wordt via een speciaal ontwikkeld lichtcalculatieprogramma gecontroleerd op de gewenste gelijkmatigheid. In de meeste gevallen ontstaat er op basis van de lichtcalculatie een businesscase. In deze businesscase is de Total Cost of Ownership zichtbaar. Dit is een nauwkeurige weergave van de initiële investeringskosten en de periodiek terugkerende operationele kosten. Hiermee wordt de beste oplossing voor iedere klantwens gevormd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw teelt?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de Consultants grow light performance van Hortilux: Stéphane André (tel. 06 -10282335 of s.andre@hortilux.com) en Hans de Vries ( tel. 06-57011488 of h.devries@hortilux.com)