Het telen met een Hybride LED of Full LED groeilichtsysteem betekent een systeemverandering in uw kas, waarbij u op zoek gaat naar de juiste plantbalans. Hortilux helpt telers met haar adviesdiensten, mastercourses, calculatiemodellen en groeilichtoplossingen om succesvol te telen met LED-groeilicht en zodoende de gewenste teeltdoelen te realiseren.

 

Teelt van verschillende hogedraadsgewassen met Full LED en Hybride LED

Teelt van verschillende siergewassen met Full LED en Hybride LED

Meerlaagse teelt van verschillende jonge planten

Realiseer uw teeltdoelen met het juiste LED-groeilichtrecept

Door het telen met LED-groeilicht kunt u uw lokale markt nog beter bedienen of juist de behoefte van een nieuwe markt optimaal invullen. Onze consultants en partners adviseren de beste en meest voordelige oplossing voor uw bedrijf.

Om uw doelstellingen te realiseren, starten we altijd met een gesprek over uw wensen en (kas)situatie. Op basis van dit gesprek adviseren wij over het juiste lichtrecept en de bijbehorende lichtintensiteit, eventueel in combinatie met een licht- en gewasproef.

Deze aanpak zorgt ervoor dat de inzet van groeilicht altijd aansluit op uw wensen en de teeltdoelen voor verschillende gewassoorten en groeistadia.

Wij helpen u graag bij het succesvol telen met LED-groeilicht. Hierover treft u meer informatie in onze brochure over de Hortilux Advies- en onderzoeksdiensten.

Teelt doelen - telen met LED

Een optimale plantbalans bij het telen met LED-groeilicht 

Door de overstap naar LED-groeilicht en de huidige energiecrisis zijn telers op zoek naar de meest efficiënte teeltwijze en willen zij het gebruik van grondstoffen reduceren. Hortilux is één van de implementatiepartners van Growing by Plantempowerment – samen met andere implementatiepartners kunnen we een geïntegreerde oplossing bieden.

De adviseurs van de verschillende implementatiepartners van Plant Empowerment werken namelijk nauw samen en bieden een brede maatwerkaanpak op het gebied van belichting, scherming, biologie, fertigatie en klimaat. Daarnaast bieden de adviseurs regelmatig gezamenlijke webinars en online courses aan.

Plant empowerment telen met led

Wilt u meer weten over het succesvol telen met LED-groeilicht? Vraag dan direct een brochure aan.

Telen met LED-groeilicht en de nieuwe warmtebalans in uw kas

Door het telen met LED-groeilicht ontstaat er een nieuwe warmtebalans in uw kas. In de eerste plaats komt dit omdat, in tegenstelling tot LED-groeilicht, een HPS-lichtbron ook stralingswarmte geeft. Dit heeft invloed op de gewasontwikkeling, de verdamping van het gewas en de energie inbreng in de kas.

Wij kunnen met onze calculatiemodellen verschillende lichtbronnen en configuraties met elkaar vergelijken. Deze calculatie modellen zijn ontwikkeld door de engineers van Hortilux en gebruiken wij om u van een gedegen advies te voorzien. Onze consultants geven duiding aan de verschillende scenario’s en bekijken hoe de warmteverdeling in een groeilichtoplossing uitkomt, zodat u deze informatie kunt gebruiken om een compleet beeld te krijgen van de verschillen in energiebalans.

Wilt u meer weten? Vraag dan een brochure aan.

succesvol telen met LED warmte balans

De voordelen van het telen met LED-groeilicht van HORTILUX op een rij

Realiseer uw teeltdoelen

 

Dankzij de meest efficiënte LED-lichtbronnen, advies over het juiste lichtrecept en de optimale LED-lichtverdeling.

De optimale plantbalans voor uw gewas

 

HORTILUX is implementatiepartner van Plant Empowerment en kan binnen deze samenwerking een brede maatwerkaanpak bieden ten aanzien van belichting, scherming, biologie, fertigatie en klimaat.

Kennisdeling over het telen met LED-groeilicht


Hortilux biedt adviesdiensten, kennissessies en mastercourses waarmee we telers tijdens de gebruiksfase van een nieuw LED-groeilichtsysteem ondersteunen.

Case studies

Groeilicht en Growing by Plantempowerment

Van Marrewijk Tomaten is een familiebedrijf dat van generatie op generatie is gegroeid en uitgebreid. Tegenwoordig heeft eigenaar Jan van Marrewijk in het Nederlandse Dinteloord een kas van 19,4 hectare voor de jaarrondproductie van hoogwaardige tomaten.

Prachtige ‘maatwerk’ potlelies en lagere energiekosten met Full LED groeilichtsysteem

Wetering Potlilium kweekt zoveel mogelijk klantspecifiek en willen daarom plantafwijkingen voorkomen. Hierdoor is het belangrijk om zoveel mogelijk knoppen te hebben om aan te draaien en zo de juiste plant voor de klant te produceren.

‘Hybride LED groeilicht moet twaalf kilo meerproductie opleveren’

Noorse consumenten kiezen bij voorkeur voor tomaten uit eigen land. Dat was voor Mjølsnes Gartneri AS reden om te investeren in een groeilichtinstallatie, om zo de productie tussen februari en oktober verder te optimaliseren

WILT U MEER WETEN OVER HET SUCCESVOL TELEN MET LED-GROEILICHT?

VRAAG DAN EEN BROCHURE AAN via het onderstaande formulier


Meer weten over het succesvol telen met LED-groeilicht? Lees dan ook de onderstaande artikelen

Grip op lichtuitdoving, grip op productie

Als teler wil je dat het gewas zoveel mogelijk licht ontvangt. Het is daarom cruciaal dat de lichtuitdoving in het gewas zo geleidelijk mogelijk verloopt. Hortilux helpt hier grip op te krijgen.

 

 

 

Inzicht in dagelijkse plantprestaties biedt kansen voor productie verhoging

Een optimale productie begint bij een goede lichtverdeling; dit zorgt er namelijk voor dat de plant een maximale hoeveelheid licht – het gaat dan om zowel zon- als (LED-)groeilicht – ontvangt. Maar vervolgens is het van belang dat de plant de aangeboden hoeveelheid licht ook optimaal benut.

Eerste resultaten Full LED tomatenproef Hortilux en Delphy Improvement Centre

Stéphane André van Hortilux en tomatenteler Jasper Oussoren van Roots zijn ervan overtuigd dat tomaten telen onder LED kansen biedt, maar geven tegelijkertijd aan dat er nog veel onderzoeksvragen liggen.

 

Onderzoek en advies over het ideale LED-lichtspectrum

Door de ontwikkelingen rond Full LED– en hybride groeilichtsystemen, is er een grote behoefte aan het ideale spectrum voor elk gewas. Onder meer het langer kunnen doorbelichten, beter kunnen sturen op gewaseigenschappen, een lagere inzet van chemische groeiregulatoren en constanter kunnen produceren, zijn enkele redenen om voor LED-groeilicht te kiezen.

Hoe ondersteunen wij u?

Wij helpen u op verschillende manieren bij het bepalen van het ideale spectrum. We beginnen altijd met uw doel. Het doel van een groeilichtsysteem is grofweg te verdelen in twee groepen, namelijk productie- en/of stuurlicht. Dankzij onze ervaringen, onze kennis en ons netwerk kunnen wij vaak een passend lichtrecept aanbieden dat volledig is afgestemd op uw doelstellingen. 

Onze werkwijze

  1.  Onderzoeksvraag / doel formuleren
  2.  Proefopzet maken
  3.  Uitvoering en begeleiding proef
  4.  Eindrapport en evaluatie

Levert de proef het gewenste resultaat op, dan bepalen we samen de financiële haalbaarheid van het lichtrecept. Hierbij kijken we naar de opbrengst in verhouding tot de kosten (energieverbruik en de investering in de lichtbron) per vierkante meter.