Inzicht in dagelijkse plantprestatie biedt kansen voor productieverhoging

03/09/2019

Hoe benut de plant het beschikbare licht en hoeveel produceert hij op basis hiervan? Deze informatie was tot voor kort alleen na de oogst beschikbaar. HortiSense, het digitale platform van Hortilux, biedt nu echter gedurende de teelt inzicht in de lichtbenutting en de plantproductie. Dit geeft telers handvatten om tijdig bij te sturen en ervoor te zorgen dat de plant het maximale uit de aangeboden hoeveelheid licht haalt. Dit maakt een optimale prestatie c.q. productie mogelijk.

Een optimale productie begint bij een goede lichtverdeling; dit zorgt er namelijk voor dat de plant een maximale hoeveelheid licht – het gaat dan om zowel zon- als groeilicht – ontvangt. Maar vervolgens is het van belang dat de plant de aangeboden hoeveelheid licht ook optimaal benut. “Veel telers kijken vooral naar de stralingssom (buiten gemeten), die het gewas per dag, week of productiecyclus zou moeten ontvangen volgens een in het verleden empirisch bepaalde stelregel”, zegt Stéphane André, Consultant grow light performance bij Hortilux. “Het is echter waardevoller om te weten in hoeverre de plant het aangeboden groeilicht omzet in productie, hoeveel gram per mol PAR-licht hij produceert. Dit is immers het licht dat daadwerkelijk bijdraagt aan de groei van de plant. Je krijgt inzicht in deze lichteffectiviteit door het aantal geoogste kilo’s te delen door de lichtsom in mol PAR die is gerealiseerd tijdens de uitgroeiduur van de vruchten.”

Diverse factoren van invloed

Meerdere factoren zijn bepalend voor de lichteffectiviteit, ook wel de Licht Benutting Efficiëntie (LBE) genoemd. “Naast groeilicht zijn ook de relatieve luchtvochtigheid, de temperatuur, het CO2-gehalte in de kas en de Leaf Area Index – het aantal vierkante meters blad per vierkante meter kasgrond – van invloed op hoeverre de plant het beschikbare licht benut”, zegt Hans de Vries. Ook hij is Consultant grow light performance bij Hortilux. “De balans tussen deze elementen bepaalt uiteindelijk hoe een plant presteert. Zo kan een hogere CO2-dosering in sommige gevallen een hogere productie opleveren bij eenzelfde hoeveelheid licht.”

Lichtrendement en assimilatensom

De lichteffectiviteit is weliswaar zeer nuttig, maar pas achteraf – na het oogsten – te bepalen. Onderbouwd bijsturen gedurende de teelt was er tot nu toe niet bij. Twee nieuwe tools van Hortilux brengen daar verandering in: het lichtrendement en de assimilatensom geven inzicht in de lichtbenutting van de plant gedurende de teelt. “Het lichtrendement geeft aan hoe de plant presteert onder het beschikbare licht en de huidige klimaatomstandigheden”, zegt André. “Een speciale grafiek in HortiSense toont dit percentage in een dynamische responscurve. Bij een score van honderd procent is de omzetting van licht in suikers maximaal. De assimilatensom is in feite het resultaat van het lichtrendement: deze som toont namelijk de hoeveelheid geproduceerde suikers.”

Gericht bijsturen

Deze zaken worden dus, net zoals de lichteffectiviteit, inzichtelijk gemaakt in het digitale platform HortiSense. Hiervoor worden, gedurende de teelt, continu de parameters gemonitord die bepalend zijn voor de lichtbenutting: de aangeboden hoeveelheid PAR-licht, de relatieve luchtvochtigheid, de temperatuur, het CO2-gehalte in de kas en de Leaf Area Index. “Dit geeft een teler dus tijdens de teelt inzicht in de dagelijkse plantproductie en in hoe de plant omgaat met de aangeboden hoeveelheid licht. Dat biedt mogelijkheden om de belichting en de andere groeiparameters gericht bij te sturen, om zo de aanmaak van suikers en daarmee de lichtbenutting te optimaliseren. Kortom: inzicht in de dagelijkse plantprestatie biedt kansen voor productieverhoging.”

 

Meer weten over de effectieve inzet van groeilicht?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de Consultants grow light performance van Hortilux: Stéphane André (tel. 06 -10282335 of s.andre@hortilux.com) en Hans de Vries ( tel. 06-57011488 of h.devries@hortilux.com).