HORTILED® MULTI FUSION

Het groeirecept voor uw meerlaagse teelt

De HORTILED® Multi Fusion is de ideale groeilichtoplossing voor uw meerlaagse teelt en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van uw onderneming. De hoge efficiency van tot 3,1 µmol/J realiseert een grote energiebesparing en de lage stralingswarmte zorgt ervoor dat u minder hoeft te ventileren naar de buitenlucht. Ook is de HORTILED® Multi Fusion volledig ontwikkeld en geproduceerd in de Nederlandse productielocatie van Hortilux wat bijdraagt aan een kortere logistieke keten.

Bij de ontwikkeling van de HORTILED® Multi Fusion hebben we niet alleen naar de beste technische eigenschappen van het groeilichtsysteem gekeken, maar -in samenwerking met klanten en partners- ook naar de optimale en meest rendabele lichtrecepten voor verschillende meerlaagse teelten. Door deze integrale denkwijze en ‘fusion’ met verschillende teeltaspecten krijgt u het optimale groeirecept voor uw meerlaagse teelt.

CONSTANT HOGE PRODUCTIE EN KWALITEIT MET LAAG ENERGIEVERBRUIK

De HORTILED® Multi Fusion biedt u een hoge lichtoutput met een grote energiebesparing en is technisch zo vormgegeven dat u verzekerd bent van een constant hoge productie en kwaliteit. Ook heeft de HORTILED® Multi Fusion als eigenschap dat er een optimale licht uniformiteit mogelijk is. Er zijn meerdere manieren om uw bedrijf- en teeltdoelstellingen te behalen en wij kiezen altijd voor de meest rendabele en robuuste oplossing. Gebaseerd op uw wensen en situatie komen we wij tot een lichtplan waarbij de efficiency van de HORTILED® Multi Fusion maximaal is en tegelijk uw teelt- en bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd worden.

PRECISIESTURING VAN UW GEWAS

De HORTILED® Multi Fusion biedt door de uitgebreide keuze in únieke lichtrecepten en samenhang met de kasinrichting en klimaat, veel mogelijkheden voor precisiesturing van uw gewas. U kunt uw lokale markt nog beter bedienen of juist de behoefte van een nieuwe markt optimaal invullen. Wij kijken graag samen met u en uw teeltadviseur naar de optimale lichtrecepten behorende bij uw teeltdoelstellingen. Onze consultants en partners adviseren de beste en meest voordelige oplossing voor uw bedrijf. Om uw doelstellingen te realiseren, starten we altijd met een gesprek over uw wensen en (kas)situatie. Op basis van dit gesprek adviseren wij over het juiste lichtrecept en de bijbehorende lichtintensiteit, eventueel in combinatie met een licht- en gewasproef. Deze aanpak zorgt ervoor dat de inzet van groeilicht altijd aansluit op uw wensen en de teeltdoelen voor verschillende gewassoorten en groeistadia.

DE LAAGST MOGELIJKE INVESTERING 

Telers zien vaak de vele voordelen van LED-groeilicht, maar willen ook dat de aanschafkosten passen bij hun mogelijkheden. Wij denken daarom graag met u mee. Zo kunnen we een groeilichtoplossing laten aansluiten op de voorwaarden die gelden voor een eventuele subsidieaanvraag. Dit kan de investering al snel veel aantrekkelijker maken. En samen met onze financieringspartners helpen wij u aan een lease-oplossing voor groeilicht. Hierdoor wordt de voorinvestering van uw nieuwe LED- groeilichtsysteem veel aantrekkelijker.

WILT U MEER WETEN?

De nieuwe HORTILED® Multi Fusion behoort qua prestaties tot de top van de markt en heeft daarnaast een gunstige prijsstelling. Wij delen de productspecificaties graag met u. Hiervoor kun u contact opnemen met uw Area Sales Manager. De Area Sales Manager maakt met een calculatie en lichtplan inzichtelijk wat dit nieuwe groeilichtsysteem voor u gaat betekenen. U kunt ook via het onderstaande formulier een productbrochure aanvragen. In de brochure treft u meer informatie over de producteigenschappen.

Dit product is een armatuur (of een onderdeel van een groeilichtsysteem) bedoeld voor topbelichting van tuinbouwgewassen. Elk ander gebruik dan het hierboven beschreven goedgekeurde gebruiksdoel wordt beschouwd als onbedoeld gebruik. Hortilux Schréder B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg)schade veroorzaakt door oneigenlijk, onjuist of afgeraden gebruik.