Grote behoefte aan kennis over telen met LED-belichting

21/06/2021

Telen onder LED is hot. En telers willen er alles over weten: de behoefte aan kennis is groot. Dat bleek onder meer uit de overweldigende belangstelling voor het webinar ‘Succesvol telen met LED’, dat groeilichtspecialist Hortilux afgelopen week organiseerde in samenwerking met GreenTech. De belangrijkste conclusie was dat een standaard teeltrecept niet voorhanden is; succesvol telen onder LED is vooral een kwestie van maatwerk.

Een breed scala aan onderwerpen passeerde de revue tijdens het webinar, waaraan telers, onderzoekers en andere geïnteresseerden uit ruim zestig landen deelnamen. Zo deelden de specialisten van Hortilux hun kennis over het telen met LED. “Wij vinden het van groot belang om te investeren in kennisoverdracht, zowel vóór als na de aanschaf van een groeilichtinstallatie”, zei algemeen directeur Michèl de Wit van Hortilux. “Op die manier helpen we de teler om, op basis van zijn specifieke situatie, de beste keuze te maken én om vervolgens in de gebruiksfase het maximale rendement uit zijn installatie te halen.”

De specialisten van Hortilux zoomden onder meer in op de voor- en nadelen van LED, maar ook van HPS-groeilicht en van hybride groeilichtsystemen. “De investering in LED-groeilicht is weliswaar hoger dan bij HPS, maar je kunt met dit type licht wel fors besparen op energie of een hoger lichtniveau realiseren met dezelfde hoeveelheid energie. Ook biedt LED mogelijkheden voor inzet van een ander lichtspectrum. Dat kan bijvoorbeeld bijdragen aan een betere en compactere groei” vertelde Stéphane André, Consultant Grow Light Performance bij Hortilux. “We zien dat veel telers momenteel kiezen voor een hybride installatie, een combinatie van HPS en LED. Vaak hebben ondernemers al HPS-belichting hangen, maar willen ze toch profiteren van de voordelen van LED. Om de investering te spreiden, vervangen ze dan in eerste instantie een deel van hun LED-lampen door HPS. Het voordeel hierbij is ook dat, bij de nieuwe HORTILED® Top-groeilichtsystemen Intense en Sirius, de installatie niet hoeft te worden aangepast.”

Geen standaard recept

Duidelijk werd ook dat er geen standaard recept is voor het telen onder LED. Dat bleek zowel uit het verhaal van André als uit de toelichting die de Deense teeltadviseur Poul Erik Lund gaf. “Of je beter kunt kiezen voor hybride of voor alleen LED, en welk spectrum en met welke lichtintensiteit je dan moet hanteren, hangt af van heel veel factoren”, zegt André. “Bijvoorbeeld van de teelt – sommige gewassen kunnen de stralingswarmte die HPS afgeeft  namelijk goed gebruiken -, maar ook van bijvoorbeeld het teeltdoel dat je nastreeft, de beschikbare hoeveelheid energie en de energieprijs. In veel landen stijgt de prijs van elektriciteit, waardoor de terugverdientijd korter wordt en investeren in LED steeds interessanter wordt. Dat bleek ook wel uit de vragen van de aanwezigen: men ziet de kansen die LED-groeilicht biedt en is op zoek naar extra informatie hierover.”

Praktijkervaringen

Er was tijdens het webinar ook ruimte voor geluiden uit de praktijk: Richard ter Laak van Ter Laak Orchids in Wateringen vertelde over zijn ervaringen met het telen onder LED. In de Daglichtkas van het phalaenopsisbedrijf, die in 2018 werd gerealiseerd, hangen zowel HPS- als LED-lampen. “We kozen toen voor een hybride installatie, omdat we een hoger lichtniveau wilden realiseren maar tegelijkertijd niet te veel warmte in de kas wilden krijgen”, zegt Ter Laak. “Alleen HPS was daarom geen optie, terwijl alleen LED-belichting toentertijd nog een te grote investering vergde. Daarom hebben we per afdeling gekeken wat de limiet was qua HPS-belichting, en dit vervolgens aangevuld met LED.”

De phalaenopsisteler benadrukt dat de LED-belichting in diverse opzichten een toegevoegde waarde heeft. “Doordat de lampen minder warmte afgeven, is sprake van een iets rustiger klimaat. Ook besparen we energie en ben je flexibeler met afschakelen. Dit heeft bij LED minder impact op de levensduur van de lampen, waardoor je ook meer flexibiliteit hebt in het terugleveren van stroom aan het net. Om deze redenen, maar ook omdat LED meer mogelijkheden biedt voor optimalisatie van het lichtspectrum, de investeringskosten omlaag gaan en LED steeds verder geoptimaliseerd wordt, voorzie ik een forse opmars. LED-groeilicht heeft absoluut de toekomst.”

Brede insteek

Zowel Hortilux als GreenTech kijken terug op een uitermate succesvol webinar. “Als GreenTech spraken we enkele jaren geleden al de ambitie uit om niet alleen kennis te delen tijdens ons periodieke event – dit jaar vindt GreenTech Live & Online plaats van 28 tot en met 30 september – , maar het hele jaar door”, zegt GreenTech-directeur Mariska Dreschler. “Op die manier willen we als platform jaarrond in contact blijven met onze doelgroep en op een neutrale manier kennis delen, over met name duurzame teeltmethoden. Toeleveranciers als Hortilux spelen hierin een sleutelrol. En het mooie van dit webinar was dat het breed was ingestoken; er werd in zijn algemeenheid ingegaan op de voor- en nadelen en mogelijkheden van LED. Daarnaast werd de link gelegd naar de praktijk, dat gaf een extra dimensie. Kortom: er was sprake van een optimale kennisoverdracht naar de gebruiker, daarnaast was er een duidelijke interactie met de deelnemers. De chat ontplofte met vragen, wat wel aangeeft dat er enorm veel belangstelling is voor LED. Dit event smaakt wat ons betreft absoluut naar meer!”

Meer informatie

Wilt u meer weten over succesvol telen met LED? Het webinar is terug te zien via het hier onderstaande formulier. Voor meer specifieke vragen kunt u contact opnemen met uw Area Sales Manager en/of de Consultants Grow Light Performance van Hortilux, via tel. 0174-286628  of info@hortilux.com.