Het effect van groeilicht op beworteling

11/02/2020

Verschillende combinaties rood, blauw en verrood LED-licht zijn onderzocht om de beworteling van stekken te stimuleren. In dit artikel testen we rood: verrood verhoudingen, combinaties tussen de drie lichtkleuren rood, verrood en blauw en verschillende lichtintensiteiten.

Verrood licht om beworteling te stimuleren

Chrysantenstekken werden beworteld onder 60 μmol/ m².s rood licht (60R), waar een extra fractie verrood licht aan toegevoegd werd: 30 μmol/m².s (30FR) of 60 μmol/ m².s (60FR). Het bewortelingspercentage na 1 week toont duidelijk aan dat verrood de start van beworteling bevordert. Meer dan de helft van de stekken zijn al beworteld wanneer verrood licht aanwezig is ten opzichte van slechts 5% zonder verrood licht. Na 2 en 3 weken waren de percentages voor alle lichtkleuren opgelopen tot ongeveer 100%. Het vroeger starten met de beworteling resulteert in een hogere droge stof zowel na 2 als 3 weken beworteling. De grote fractie verrood licht (lage rood:verrood verhouding) zorgt er echter voor dat de stekken heel sterk gaan strekken en minder stevig worden. Deze strekkingsgroei is niet gewenst bij een kwalitatieve jongplant chrysant. Om dit tegen te gaan zou het geven van extra blauw licht een oplossing kunnen zijn.

Extra blauw licht om de stekken kort te houden

In een volgend experiment werd 60 μmol/m².s rood licht vergeleken met verschillende combinaties blauw, rood en verrood licht. Bij een eerste combinatie werden percentages van de drie kleuren gekozen die overeenkomen met het zonlicht: 16 μmol/m².s blauw (16B), 44 μmol/m².s rood (44R) + 16 μmol/m².s verrood (16FR). Een tweede combinatie behoudt de blauwe en rode intensiteit, maar heeft een extra hoeveelheid verrood licht (16B+44R+60FR). In een laatste combinatie werd dan de intensiteit blauw licht verhoogd naar 24 μmol/m².s (24B) en het aandeel rood verlaagd. De som van het rode en blauw licht blijft telkens 60 μmol/m².s. Het bewortelingspercentage na 10 dagen toont opnieuw dat verrood licht de beworteling stimuleert waardoor stekken eerder wortels gaan vormen. Ook de wortelmassa is zowel na 2 weken als na 3 weken het hoogst bij de hoogste hoeveelheid verrood licht. Het blauwe licht zorgt er duidelijk voor dat de stekken minder strekken, er is echter geen verschil tussen 16 μmol/m².s en 24 μmol/m².s blauw licht. Bovendien zorgt het blauw licht er ook voor dat de bladeren niet onnatuurlijk naar binnen krullen, zoals bij enkel rood licht het geval is.

Hogere lichtintensiteit om groei te bevorderen

Tot slot werden drie lichtintensiteiten getest: 30 μmol/m².s, 60 μmol/m².s en 90 μmol/m².s rood licht. Na 1 week was er nog geen beworteling waar te nemen bij de drie objecten.

De snelheid van bewortelen is voor de verschillende lichtintensiteiten gelijk. Dit is ook te zien in de wortelmassa na twee wekende objecten, hierbij zijn er geen significante verschillen tussen objecten. De lichtintensiteit speelt pas een rol bij het verder groeien en ontwikkelen van de wortels. Na 3 weken bij de hoogste lichtintensiteit zien we dan ook een hogere wortelmassa.

Andere planten?

Samenvattend kunnen we stellen dat verrood licht de beworteling stimuleert en een hogere lichtintensiteit een sterkere uitgroei van de wortels geeft. Het blauw licht zorgt op zijn beurt voor minder strekking (te wijten aan het verrood licht) en een normale plantmorfologie. Deze proeven werden ook uitgevoerd met lavendel- en azaleastekken. Voor lavendel kunnen we dezelfde besluiten trekken als bij chrysant. Azalea, die bij lagere lichtintensiteiten werd beworteld, vertoonde geen effect van de verschillende lichtkleuren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van groeilicht voor uw teelt?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de Consultants grow light performance van Hortilux: Stéphane André (tel. 06 -10282335 of s.andre@hortilux.com) en Hans de Vries ( tel. 06-57011488 of h.devries@hortilux.com).

Auteurs: Annelies Christiaens (Proefcentrum Sierteelt – Universiteit Gent), Marie-Christine Van Labeke (Universiteit Gent)
Bron: Sierteelt&Groenvoorziening