HortiSense en LetsGrow slaan handen ineen

11/09/2018

Geen dubbele sensoren, lagere kosten en uniforme meetdata

Minder sensoren in de kas, lagere kosten én meer uniformiteit in meetgegevens. Daar ligt de belangrijkste winst van de koppeling tussen LetsGrow en HortiSense, die sinds kort mogelijk is. Hierdoor zijn de klimaatcomputergegevens van uw bedrijf vanaf nu ook beschikbaar in HortiSense, het digitale platform van Hortilux.

Het HortiSense-platform helpt u om méér uit uw groeilichtinstallatie en gewas te halen en het rendement per vierkante meter te optimaliseren. Om dit doel te bereiken, plaatst Hortilux speciale meetsensoren in de kas. De gemeten data worden verzameld, geïnterpreteerd en gepresenteerd via www.hortisense.com. “Deze sensoren meten bijvoorbeeld de temperatuur, het CO2-gehalte en de relatieve luchtvochtigheid in de kas. Deze gegevens zijn namelijk belangrijk om de effectiviteit van groeilicht te kunnen berekenen”, vertelt Ad Zwinkels, operations manager HortiSense bij Hortilux. “Veel van de benodigde data werden echter ook al verzameld in LetsGrow. Dit is een online platform dat teeltgerelateerde gegevens registreert en analyseert via een koppeling met databronnen in de kas, waaronder de klimaatcomputer. Kortom: er was sprake van overlap.”

Einde aan dubbele sensoren

Deze dubbele metingen zijn vanaf nu verleden tijd: dankzij een samenwerking tussen Hortilux en LetsGrow is het mogelijk om een koppeling te realiseren, waarmee klimaatcomputergegevens automatisch worden geïmporteerd in HortiSense. Dit gebeurt via een API: een verbinding die ervoor zorgt dat softwareprogramma’s met elkaar kunnen communiceren. “Data uit klimaatcomputers halen vereist specialistische kennis. LetsGrow heeft deze in huis en daar maken we graag gebruik van”, zegt Zwinkels.

Het grote voordeel van de koppeling tussen LetsGow en HortiSense is dat een teler minder extra sensoren hoeft aan te schaffen om gegevens te verzamelen voor gebruik in HortiSense. “Omdat er geen sprake meer is van dubbele sensoren in de kas, worden niet twee keer dezelfde data opgehaald. Hierdoor besparen ondernemers op de aanschaf en het onderhoud van sensoren. En niet te vergeten: er is nog maar één waarheid. In de praktijk zie je dat bijvoorbeeld de temperatuurgegevens van verschillende sensoren nogal kunnen verschillen, terwijl ze nagenoeg op dezelfde plek hangen.”

Zwinkels benadrukt dat Hortilux nog wel eigen sensoren zal moeten plaatsen voor data die nodig zijn binnen HortiSense, maar die niet worden verzameld door de klimaatcomputer. “Denk bijvoorbeeld aan gegevens over de temperatuur in transformatorstations.”

Andere benadering

Vanzelfsprekend vragen we de teler om toestemming voor het importeren van de klimaatcomputergegevens in HortiSense. “We doen niets zonder dat de klant dit wil”, benadrukt Zwinkels. “Telers die al klant zijn bij LetsGrow kunnen LetsGrow benaderen voor het realiseren van een koppeling met HortiSense. Ondernemers die nog geen LetsGrow-klant zijn, kunnen die vraag bij ons neerleggen.”

De operations manager HortiSense merkt wel dat sommige telers niet exact weten wat het verschil is tussen LetsGrow en HortiSense. “Bij LetsGrow draait het vooral om het verzamelen, presenteren, vergelijken en analyseren van allerlei data uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld uit de klimaatcomputer of van padregistratie. HortiSense is daarentegen vooral gericht op het optimaliseren van het rendement van de groeilichtinstallatie, en daarmee ook het rendement per vierkante meter. Data met betrekking tot het groeilicht worden verwerkt in rapporten en grafieken en er worden berekeningen op losgelaten. Dit geeft de teler waardevolle en beslissingsondersteunende informatie voor het sturen van zijn gewas. Er is dus sprake van een wezenlijk andere benaderding.”

Uitbouwen samenwerking

In de toekomst zal de samenwerking tussen HortiSense en LetsGrow verder worden uitgebouwd. “Datagestuurd telen wordt steeds belangrijker; daarin willen we samen optrekken”, benadrukt LetsGrow-manager Peter Hendriks. “Uitgangspunt is dat we allebei doen waar we goed in zijn: bij Hortilux ligt de focus op licht, als LetsGrow zijn we vooral gespecialiseerd in teeltzaken. Deze samenwerking op het snijvlak van licht en teelt zal HortiSense-gebruikers op termijn extra mogelijkheden gaan bieden. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van de gewasgroei via dit digitale platform.”