Keuze voor juiste groeilichtsysteem is vaak zoektocht

12/05/2020

Waarom zetten telers groeilicht in en op welke manier draagt dit licht bij aan het realiseren van hun teeltdoelstellingen? Dat was de centrale vraag in een onderzoek dat Hortilux uitvoerde onder 130 ondernemers in binnen- en buitenland. De resultaten zijn nu gebundeld in een kennisdocument. De belangrijkste conclusie: de keuze voor het juiste groeilichtsysteem is voor veel telers nog een zoektocht.

Hortilux is al meer dan veertig jaar een toonaangevende speler in de markt voor groeilicht. Het bedrijf biedt groeilichtoplossingen op maat, die aansluiten bij de uitdagingen en doelstellingen van de individuele teler. Hortilux zet haar jarenlange kennis en ervaring hierbij in om haar klanten verder te helpen en het rendement van hun groeilichtsysteem, gewas en daarmee hun bedrijf te optimaliseren.

130 telers aan het woord

Vanuit deze achtergrond vindt Hortilux het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom telers groeilicht inzetten en op welke manier dit licht bijdraagt aan het realiseren van hun teeltdoelstellingen. Daarom werden 130 ondernemers ondervraagd; 100 Nederlandse telers en 30 telers uit andere landen.

Het merendeel van de deelnemende ondernemers teelt potplanten/snijbloemen (bijna 45%) of glasgroenten (ruim 50%). De overige respondenten zijn actief in de veredeling en opkweek (ruim 2%) of de teelt van medicinale cannabis (ruim 1,5%).

De meeste respondenten telen op minder dan één hectare (32%). Daarnaast zijn de telers wiens bedrijf 1 tot 5 hectare (27%) of 5 tot 10 hectare (bijna 20%) omvat goed vertegenwoordigd.

De respons is gebundeld in een kennisdocument, dat een goed beeld geeft van de ervaringen van telers met HPS -, LED – en hybride groeilichtsystemen. De consultants van Hortilux geven duiding aan de resultaten en plaatsen deze in perspectief.

Ontdekkingsreis

Groeilicht is voor telers vooral een belangrijk middel om het rendement per vierkante meter te verhogen en de productkwaliteit te verbeteren. Maar ook een betere teelt- en arbeidsplanning en leverbetrouwbaarheid zijn redenen om te werken met groeilicht. Daarnaast toont het onderzoek aan dat LED zijn opwachting maakt. Onder meer een productieverhoging, een betere kwaliteit en sneller kunnen telen worden als voordelen genoemd. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het sterk per gewas verschilt in hoeverre LED al dan niet een meerwaarde heeft. Het telen onder LED is daarom voor veel ondernemers nog een ontdekkingsreis. Sowieso is de keuze voor het juiste groeilichtsysteem voor veel telers lastig. Groeilicht biedt in veel gevallen een meerwaarde, maar de keuze voor het juiste systeem vormt een zoektocht. In het kennisdocument geven telers van verschillende gewassen zicht op hun eigen zoektocht. Welke groeilichtsysteem zouden zij met de kennis van nu kiezen? Wat is de terugverdientijd? En wat zijn de ervaringen met LED- en hybride groeilichtsystemen?

Kennisdocument aanvragen

U kunt het kennnisdocument aanvragen via de website. Maar ook op andere manieren blíjft Hortilux graag relevante inzichten met u delen. Daarom ontvangt u, na het downloaden van het kennisdocument, eenmaal per twee à drie weken een kennisartikel met betrekking tot groeilicht. Deze artikelen gaan dieper in op de onderwerpen uit het kennisdocument en/of bieden concrete handvatten voor een optimale inzet van uw groeilichtinstallatie.

Wilt u meer weten over het kennisdocument en de mogelijkheden van groeilicht voor uw teelt?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanagers van Hortilux: Jesse Groen (+31 (0)6 22 46 53 92/j.groen@hortilux.com), Hilde Lonsain (+31(0)6 83699769/h.lonsain@hortilux.com) en Kurt Zwemstra ( tel. +31 (0)6 542 25 070/ k.zwemstra@hortilux.com).