Laat uw groeilichtsysteem ‘meebewegen’ met de ontwikkelingen

31/03/2022

Bij een investering in een nieuw groeilichtsysteem wordt eenmalig een berekening gemaakt van de kosten en opbrengsten. Maar wat als er na verloop van tijd zaken veranderen; binnen uw bedrijf, in de markt of vanwege nieuwe teelttechnische inzichten? Dan is het zaak om te kijken of uw groeilichtsysteem nog maximaal aansluit bij de actuele situatie. Hortilux helpt u hierbij: met ons speciale Scenario Calculatie Model brengen we het rendement van diverse groeilichtscenario’s in kaart. Zodat u altijd de juiste keuzes maakt op het juiste moment.

Groeilicht hoort tot de belangrijkste operationele kostenposten van een tuinbouwbedrijf. Tegelijkertijd is een groeilichtsysteem een bedrijfskritisch systeem: dit draagt bij aan het leveren van een optimale kwaliteit, biedt een stukje continuïteit in productie en helpt op die manier om de concurrentiepositie van de onderneming te waarborgen. Zeker wanneer goed is nagedacht over het financiële rendement van een groeilichtinstallatie en de manier waarop het groeilichtsysteem kan bijdragen aan een hogere opbrengst en/of kwaliteit.

Invloed van in- en externe ontwikkelingen 

Bij de investering in een groeilichtsysteem wordt meestal standaard een rendementsberekening opgesteld. “Doorgaans is hierbij sprake van een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. In deze periode wordt het rendement en de daarbij behorende Total Cost of Ownership echter vrijwel nooit meer tegen het licht gehouden”, vertelt Mitchel Visser, Area Sales Manager bij Hortilux. “Dat is zonde. Veel ontwikkelingen – zowel in de kas als daarbuiten – hebben namelijk invloed op het rendement van de groeilichtinstallatie en stellen nieuwe eisen aan het systeem. Denk bijvoorbeeld aan veranderende energiekosten, , subsidiemogelijkheden en veranderende milieuwetgeving. Of een klant die graag een constantere productaanvoer wil, waardoor extra belichten in het voorjaar en de zomer nodig is. Al deze zaken kunnen het interessant maken om op een bepaald moment andere keuzes te maken qua groeilicht. En ook factoren in de kas zijn van invloed; bijvoorbeeld een nieuwe teeltstrategie of teruglopende prestaties van de lampen.”

Meer mogelijkheden binnen bestaande kassituatie

Ook het feit dat de ontwikkelingen op het gebied van groeilichtsystemen – en met name rondom LED-groeilicht – enorm snel gaan speelt een belangrijke rol. “De systemen worden steeds efficiënter, maar ook veel flexibeler. Hierdoor sluiten ze nog beter aan op een bestaande kassituatie”, zegt Visser. “Die flexibiliteit heeft direct effect op het rendement van een groeilichtsysteem. Hierdoor is namelijk sprake van een betere lichtuniformiteit, daarnaast kunnen telers bijvoorbeeld de energie-inbreng beter sturen. Ook vanwege dergelijke ontwikkelingen is het goed om het rendement van het groeilichtsysteem en de scenario’s op dit vlak regelmatig onder de loep te nemen.”

Vergelijking van meerdere scenario’s

Hortilux helpt telers om inzicht te krijgen in de diverse mogelijkheden, door meerdere groeilichtscenario’s met elkaar te vergelijken. Hiervoor is een speciaal Scenario Calculatie Model ontwikkeld. Met dit model kan worden berekend wat het rendement is van een bepaald scenario en wat dit oplevert voor de teler. “In dit model zetten we meerdere scenario’s naast elkaar. Bijvoorbeeld een volledig HPS-groeilichtsysteem, een hybride installatie en een installatie die volledig bestaat uit LED”, legt Visser uit. “Met behulp van tal van data – oppervlak van de kas, aantal belichtingsuren, gewenste lichtniveau, type armaturen, et cetera – maken we het rendement van diverse scenario’s inzichtelijk. En wordt dus ook duidelijk wat de impact is van bepaalde ontwikkelingen of wensen; een hogere energieprijs, een hoger lichtniveau, een nieuwe subsidieregeling, et cetera.”

Meedenken met de teler 

Het model laat precies zien wat een bepaald groeilichtsysteem kost per vierkante meter: qua investering, energieverbruik, onderhoud, et cetera. Maar ook welke meerwaarde kan worden gerealiseerd met een specifiek scenario, bijvoorbeeld qua productie. “Op deze manier wordt dus ook duidelijk welk systeem op een bepaald moment het meest interessant is. En welk scenario het beste aansluit bij de ontwikkelingen – binnen het bedrijf en in de markt – én bij de doelstellingen van de teler. Daarbij kunnen we, door te variëren met bijvoorbeeld lichtniveau, lichtspectrum of armaturen, ook gericht sturen richting de gewenste situatie. We denken echt met de teler mee en helpen hem om het juiste groeilichtscenario op het juiste moment te kiezen.”

Meer weten?

Wilt u inzicht krijgen in het rendement van diverse groeilichtscenario’s voor uw bedrijf en voor uw specifieke situatie? Hortilux denkt graag met u mee. Neem voor meer informatie contact via tel. +31 (0) 174 286 628 of mail naar info@hortilux.com