LED in opmars, maar wel in combinatie met HPS

02/06/2020

Maar liefst 87% van de telers overweegt om in de toekomst over te stappen op LED-groeilicht. Dit blijkt uit een onderzoek dat Hortilux uitvoerde onder 130 binnen- en buitenlandse ondernemers, waarvan de belangrijkste conclusies zijn opgenomen in een kennisdocument . De meeste telers geven daarbij de voorkeur aan een combinatie van LED - en HPS-groeilicht .

LED-groeilicht wint de laatste jaren terrein, en dat is niet voor niets. Een hoger (licht)rendement, winst in kwaliteit en productie, een betere afstemming op de lichtbehoefte van het gewas, het beperken van de warmteafgifte en energiebesparing; dit zijn allemaal redenen waarom telers willen investeren in LED-groeilicht. Maar ook een sterkere en meer beheersbare groei, mogelijkheden voor een hoger lichtniveau met hetzelfde vermogen en het verminderen van de inzet van groeiregulatoren noemen de telers die deelnamen aan het Hortilux-onderzoek als voordelen. Aan het onderzoek deden 130 telers van snijbloemen, potplanten, groenten, fruit, veredeling, opkweek en medicinale cannabis mee.

Combinatie LED en HPS

De meeste telers willen echter niet alléén investeren in LED, maar geven de voorkeur aan een combinatie van LED en HPS. De prijs speelt hierbij een belangrijke rol; een groot aantal respondenten geeft aan dat een lagere prijs hen over de streep kan trekken om (helemaal) over te stappen naar LED. Daarnaast is in sommige teelten ook warmte nodig en kunnen medewerkers zich beter oriënteren bij HPS-groeilicht. Maar ook meer kennis over de (juiste) inzet van LED, meer bewezen resultaten, duurzaamheidswinst en een hoger rendement uit investeringen, kunnen volgens respondenten helpen bij de keuze om (helemaal) over te stappen naar LED.

Aandachtspunten

Enkele telers van chrysanten geven aan te willen overstappen op LED, omdat dit het mogelijk maakt om in het voor- en najaar meer uren te belichten. “Ook is er meer groei mogelijk en kan er beter worden ingesprongen op de lichtbehoefte van het gewas”, zegt een chrysantenteler. “Daarnaast zou luchtbehandeling in combinatie met een investering in LED een beter klimaat voor de plant creëren. Hier hangt echter ook een extra kostenplaatje aan. Bovendien zijn ook het gewenste lichtniveau en energiebesparing (duurzaamheid) nog belangrijke aandachtspunten, evenals de terugverdientijd.”

Een Vlaamse tomatenteler wil met LED graag meer fotonen beschikbaar stellen voor de plant met niet teveel warmte. “De komende vijf jaar gebruiken we een hybride systeem, daarna wil ik volledig overstappen naar LED. Belangrijke randvoorwaarden zijn de prijs en efficiëntie. Wat het optimale lichtspectrum betreft gaat de voorkeur uit naar witte LED-belichting, omdat rood of blauw licht als storend wordt ervaren door de medewerkers.”

Hoge efficiency

Volgens André Flinterman, accountmanager bij Hortilux, zijn de investeringen in LED-groeilicht doorgaans hoger dan telers gewend zijn bij HPS. De jaarkosten per eenheid product vallen daarentegen lager uit. “Als Hortilux denken wij met telers mee over hoe we deze kosten zoveel mogelijk kunnen reduceren. In veel gevallen kunnen HPS-armaturen een-op-een worden vervangen door LED-armaturen, zonder dat aanpassingen aan de elektrische installatie en grondkabels nodig zijn. Dit verlaagt de voorinvestering voor de teler, terwijl de operationele kosten van de LED-armaturen veel lager zijn. Het energieverbruik ligt immers lager, óf je behaalt een hogere opbrengst met dezelfde hoeveelheid elektriciteit. Kortom: het licht wordt efficiënter ingezet.”

Volgens Flinterman kan de Hortiled Top, die Hortilux zelf ontwikkelde, hier ook een belangrijke rol in spelen. “Deze LED-armatuur heeft de hoogste efficiency in de markt. Met een efficiency van 3,5 µmol/W geeft de Hortiled Top tot twee keer zoveel lichtoutput als een HPS-armatuur. Wij hebben er bij de Hortiled Top voor gekozen om het LED-groeilicht te verdelen over meerdere modules. Op deze manier creëren we een betere doordringing van het groeilicht in hooggroeiende gewassen. We kiezen niet voor lichtkanonnen, maar voor het hoogste rendement uit een micromol PAR.”

LED-groeilicht wordt vandaag de dag meestal gecombineerd met HPS; volgens Flinterman is het belangrijk om hierbij te kiezen voor de juiste reflector. “Vaak is dit een diepstraler; deze reflector zorgt namelijk ook voor een betere doordringing van het licht in hooggroeiende gewassen. In combinatie met de Hortiled Top creëer je op die manier het ideale plaatje.”

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanagers van Hortilux: Jesse Groen (+31 (0)6 22 46 53 92/j.groen@hortilux.com), Hilde Lonsain (+31(0)6 83699769/h.lonsain@hortilux.com) en Kurt Zwemstra ( tel. +31 (0)6 542 25 070/ k.zwemstra@hortilux.com).