Medicinale cannabis: efficiënte inzet van groeilicht levert veel op

21/05/2019

De teelt van medicinale cannabis neemt een enorme vlucht. Niet alleen doordat steeds meer overheden deze teelt gereguleerd toestaan, maar ook doordat de vraag vanuit de farmaceutische industrie blijft toenemen. Hortilux krijgt dan ook steeds meer vragen over de efficiënte inzet van groeilicht voor medicinale cannabis, zowel van investeerders binnen als buiten de tuinbouwsector. Door een integrale benadering, waarbij alle relevante aspecten worden meegewogen, ontstaat een zo efficiënt mogelijke groeilichtoplossing op maat.

Groeilicht heeft een duidelijke meerwaarde in de teelt van medicinale cannabis; dit resulteert namelijk in een hogere opbrengst. Tegelijkertijd is de voorinvestering relatief hoog. Daar komt bij dat de keuze voor een lichtrecept en type lichtbron (HPS, LED of hybride, een combinatie van LED en HPS) invloed heeft op de operationele energiekosten.

Informatiesessies

Niet zo vreemd dus dat stakeholders een grote behoefte hebben aan informatie, als het gaat om de inzet van groeilicht in de teelt van medicinale cannabis. Om hen te ondersteunen, organiseert Hortilux regelmatig speciale sessies, waarbij wij investeerders inzicht bieden in de ‘total cost of ownership’ van verschillende groeilichtoplossingen.

Bepalende factoren

Bij de keuze voor een groeilichtinstallatie spelen veel aspecten een rol. De doelstelling en bijbehorende businesscase van de investeerder vormen hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Hortilux realiseert, onder meer door middel van adviesgesprekken, een installatie die hier naadloos bij aansluit. Daarbij kijken we onder andere naar het type kas, het teeltsysteem, het klimaatsysteem en de lokale situatie.

Type kas

Is er sprake van een teelt zonder daglicht (indoor farming), of juist een traditionele kas met glas? Nu de teelt van medicinale cannabis in opmars is, wordt steeds vaker gekozen voor een traditionele kas met buitenlicht. Dit heeft consequenties voor de belichting, omdat cannabis een korte dag-plant is en in de zomermaanden al snel te veel licht krijgt. Om licht van buiten tegen te houden, moet dus ook worden nagedacht over scherming.

Type teeltsysteem

Een belangrijk aspect bij de keuze van het groeilicht is het teeltsysteem. Kiest de teler voor een betonnen ondergrond, potten, goten of substraten? Al deze factoren laten we meewegen in de keuze voor een bepaalde groeilichtoplossing.

Type klimaatsysteem

Logischerwijs verschilt het klimaatsysteem van een traditionele kas ten opzichte van een ‘indoor farming-oplossing’. Daarbij zijn de aanwezigheid van koeling, verwarming, zuurstof en CO2 van invloed op de keuze voor een groeilichtoplossing.

Lokale situatie

Bij de keuze voor het type lichtbron (HPS, led of hybride) bekijken we samen met de investeerder en teler ook de lokale situatie. In een daglichtloze omgeving gaan we altijd voor LED. Bij een traditionele kas kan dit verschillen. Wij als Hortilux hebben inzicht in de gemiddelde hoeveelheid zonlicht op de kaslocatie en voegen hier de benodigde hoeveelheid groeilicht aan toe die de medicinale cannabis nodig heeft.
Daarnaast houden we in verschillende scenario’s rekening met de lokale energieprijzen en de omgevingstemperatuur. Deze berekening maken we voor de verschillende groeifasen. Voor iedere teeltfase adviseren wij een specifiek lichtrecept en specifieke belichtingsstrategie. Een belichtingsstrategie heeft betrekking op de lichtintensiteit, het lichtspectrum en de daglichtsom (‘day light integral’). Moederplant, stekfase, vegetatieve fase en bloeifase; allemaal hebben ze eigen ideale belichtingsstrategie en lichtrecept.

Groeilichtinstallatie met maximale efficiency

Door rekening te houden met al deze aspecten, kunnen wij investeerders de beste en meest efficiënte groeilichtoplossing bieden met de meest gunstige ‘total cost of ownership’. Op deze manier helpen we hen om het maximale uit de gedane investeringen te halen; in dit geval zowel het groeilicht als het gewas. En ook na installatie houdt Hortilux de vinger aan de pols: de prestaties van de groeilichtinstallaties en de bijbehorende elektrische installatie worden continu gemonitord, waardoor calamiteiten worden voorkomen.

Meer weten?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de Consultants grow light performance van Hortilux: Stéphane André (tel. 06 -10282335 of s.andre@hortilux.com) en Hans de Vries ( tel. 06-57011488 of h.devries@hortilux.com).