Meer licht betekent niet altijd een hoger rendement

23/01/2019

De sturing van licht in het gewas is erg belangrijk. Echter denken teeltmanagers soms dat meer licht altijd meer rendement geeft. Dat is lang niet altijd het geval! ‘De wet van verminderde meeropbrengst’ gaat over de lichtefficiency in uw gewas, waardoor u nauwkeurig kunt bepalen wanneer belichten economisch interessant is en u het hoogste rendement haalt.

Hoe werkt de wet dan? In de voorbeeldgrafiek tonen we de mate waarin de plant het ontvangen licht efficiënt omzet in assimilaten (suikers) en dus gewas- of vruchtgroei. De lichtgift in dit gewas is het meest effectief in zone A.

Het punt waarop een plant het licht optimaal (100%) omzet naar suikers is per gewas verschillend en wordt continu beïnvloed door de relatieve luchtvochtigheid, CO2 en temperatuur in de kas. Het optimum kan dus per minuut verschillen. HortiSense helpt om dit optimum te monitoren, zodat u tijdig kunt sturen,

In fase B neemt de effectiviteit van het licht in het gewas geleidelijk af. Er is nog extra opbrengst maar er zijn ook kosten zoals bijvoorbeeld energie of afschrijving. De grafiek voor lichtefficiency helpt u om te sturen op lichtgift vanuit de behoefte van het gewas. U kunt deze data vervolgens zelf afwegen tegen uw economische belangen. Wilt u meer informatie of advies hierover? Onze Life Cycle Adviseurs geven u actief support!