Slimmer belichten; efficiënter energieverbruik en meer gewasopbrengst

17/05/2019

Technologische ontwikkelingen t.a.v. groeilicht bieden telers nieuwe kansen. De ontwikkelingen rond lichtbronnen en lichtrecepten maakt dat telers beter kunnen sturen op de eigenschappen en opbrengsten van het gewas en tegelijk minder energiekosten hebben. Teelten die voorheen niet geschikt waren voor belichting onder HPS, kunnen nu met het juiste lichtrecept profiteren van de ontwikkelingen rond LED. Ook is er de trend waarin telers de stap maken van HPS naar LED of hybride (een combinatie van HPS en LED). Een reden hiervoor is dat men een hoger lichtniveau wil, maar met lagere energiekosten en zonder extra stralingswarmte.

Tegelijk is de keuze voor een (nieuwe) lichtbron van veel variabelen afhankelijk. De belangrijkste variabelen zijn de doelstelling van de teler en de bijbehorende businesscase. Daarnaast zijn aspecten als kasconstructie, beschikbaar vermogen op de WKK, teeltstrategie, etc van belang. Al deze variabelen worden in speciaal ontwikkelde software geplot om zodoende tot het ideale kosten- en opbrengstenplaatje te komen voor een teler.

Efficiënter energieverbruik en lagere onderhoudskosten

Als eenmaal de keuze is gemaakt voor een lichtbron, dienen de operationele kosten zo laag mogelijk te zijn. Dit houdt in dat u de levensduur van de groeilichtinstallatie wilt maximaliseren maar zeker ook kostenefficiënt wilt telen. Groeilichtsoftware Hortisense draagt bij aan de monitoring van de groeilichtinstallatie, waardoor deze binnen de juiste parameters functioneert, langer meegaat en het onderhoud beter te voorspellen is. Ook verzorgt deze software de monitoring van efficiënte groeilichtomzetting door het gewas. Een efficiënte sturing van licht in het gewas is immers essentieel voor uw bedrijfsvoering. Het zorgt dat u de gewasopbrengst per m2 maximaliseert en tegelijk de energiekosten omlaag brengt. In de voorbeeldgrafiek tonen we de mate waarin de plant het ontvangen licht efficiënt omzet in assimilaten (suikers) en dus gewas- of vruchtgroei. De lichtgift in dit gewas is het meest effectief in zone A(zie afbeelding).

Het punt waarop een plant het licht optimaal (100%) omzet naar suikers is per gewas verschillend en wordt continu beïnvloed door de relatieve luchtvochtigheid, CO2 en temperatuur in de kas. Het optimum kan dus per minuut verschillen. Slimme groeilichtsoftware helpt om dit optimum te monitoren, zodat u tijdig kunt sturen en energiekosten kunt besparen door simpelweg het groeilicht uit te doen. In fase B neemt de effectiviteit van het licht in het gewas geleidelijk af. Er is nog extra opbrengst maar er zijn ook kosten zoals bijvoorbeeld energie of afschrijving. De grafiek voor lichtefficiency helpt u om te sturen op lichtgift vanuit de behoefte van het gewas.

De inzet van groeilicht naar een hoger plan tillen

Als teler wilt u uw groeilicht zo efficiënt mogelijk inzetten en het maximale rendement uit uw installatie halen. Dat vergt echter wel de nodige kennis. De nieuwe Consultants grow light performance van Hortilux helpen u hierbij, en ontsluiten de kennis en ervaring die Hortilux in huis heeft richting u als teler.

De Nederlandse tuinder is vaak al generaties succesvol en wil dat binnen een continue innoverende branche ook blijven. Enkele van deze tuinders delen hun succesverhalen over innoverende manier van belichten voor verschillende teelten.

– Greenco

Opti-Flor

Together2Grow

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw teelt?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met de Consultants grow light performance van Hortilux: Stéphane André (tel. 06 -10282335 of s.andre@hortilux.com) en Hans de Vries ( tel. 06-57011488 of h.devries@hortilux.com)