Telers massaal in de startblokken voor LED

01/03/2021

LED is hot en definitief geen toekomstmuziek meer. Dat blijkt onder meer uit een enquête die Hortilux uitvoerde onder telers. De belangstelling voor LED blijkt groot- heel groot. Maar tegelijkertijd zijn er ook nog vragen en uitdagingen.

Hortilux signaleert een forse groei in het aantal LED-projecten. Om voorop te kunnen blijven lopen in de markt, introduceerde de leverancier van groeilichtoplossingen onlangs twee nieuwe HORTILED Top-armaturen. Er is volop interesse voor deze innovatieve armaturen, zo bleek uit de vele productbrochures die in de afgelopen periode werden aangevraagd. Met deze aanvraag kregen geïnteresseerden ook enkele korte vragen voorgelegd. De antwoorden bevestigden dat LED-groeilicht een ‘hot item’ is in de tuinbouw. Bijna 63 procent van de respondenten gaf namelijk aan binnen een jaar te willen investeren in LED-belichting. Daarvan wil bijna 69 procent de bestaande groeilichtinstallatie optimaliseren. HPS-groeilicht zal in de toekomst dus steeds vaker plaatsmaken voor LED- of hybride groeilichtsystemen.

Uitdagingen voor telers

Maar er zijn ook uitdagingen op het gebied van LED. De antwoorden op de vraag ‘Wat is uw grootste uitdaging ten aanzien van groeilicht?’ gaven inzicht in de knelpunten, maar ook in de wensen en doelstellingen van telers. De belangrijkste issues hebben betrekking op de gewenste energiebesparing, meer licht c.q. meer productie, het gewenste spectrum, de warmtebalans op het gewas, de optimale lichtverdeling en de benodigde investering.
Een directeur van een potplantenkwekerij gaf bijvoorbeeld aan dat HPS-groeilicht bij meer dan veertien uur per dag belichten resulteert in gele vlekken op de bladeren. “En dat terwijl achttien uur daglicht in de zomer geen probleem is. Daarom ben ik eigenlijk op zoek naar een LED-daglichtspectrum.” De eigenaar van een chrysantenbedrijf liet weten vooral te zoeken naar de optimale planttemperatuur bij 75 % LED en 25 % HPS. Een tomatenteler die acht jaar geleden investeerde in HPS gaf aan de komende jaren de stap te willen zetten richting een hybride groeilichtsysteem. “Ons plan is om de helft van de HPS-lampen te vervangen door LED, wat moet resulteren in 260 µmol aan licht.”  Verder zei de productiemanager van een kruidenkwekerij met name op zoek te zijn naar een groeilichtsysteem dat bijdraagt aan een snelle productie en optimale kwaliteit. “En de bladtemperatuur moet zowel in zomer als in de winter hoog genoeg zijn.”

Kennispartner voor de teler

Harm Ammerlaan, Commercieel Directeur bij Hortilux, is niet verbaasd over de investeringsbereidheid van telers. “Vrijwel al onze gesprekken met klanten gaan over de inzet van LED. Op basis van de input van onze klanten hebben wij in eigen beheer twee nieuwe HORTILED Top-armaturen ontwikkeld, die een oplossing bieden voor de belangrijkste issues. Hierbij hebben we bewust gekozen voor een zeer flexibel ontwerp en een gunstige prijsstelling; dat slaat aan. Maar Hortilux is méér dan alleen een leverancier van groeilicht; wij zijn vooral ook een kennispartner voor de teler. Wij sparren dagelijks met telers en hun teeltspecialisten over de gewenste besparingen, het spectrum, de warmtebalans, et cetera. Onze Consultants Grow Light Performance en ons kennisnetwerk spelen hierin een sleutelrol.

Meer weten over onze nieuwe LED-armaturen?

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw accountmanager. De accountmanager maakt met een calculatie en lichtplan inzichtelijk wat deze nieuwe armaturen voor u gaan betekenen. U kunt eventueel ook een brochure aanvragen. De productbrochure geven wij vrij tijdens de officiële productintroductie. U kunt de brochure nu al aanvragen via het onderstaande formulier. Wij zullen u de brochure als eerste toesturen.