Telers positief over terugverdientijd groeilicht

10/06/2020

Groeilichtsystemen leveren dusdanig veel meerwaarde op, dat twee derde van de telers verwacht de investering binnen de gewenste tijd te kunnen terugverdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Hortilux onder 130 ondernemers, waarvan de belangrijkste conclusies zijn gebundeld in een kennisdocument.

Telers zijn positief over de terugverdientijd van hun groeilichtsysteem, zo blijkt uit het Hortilux-onderzoek onder 130 telers van snijbloemen, potplanten, groenten, fruit, veredeling, opkweek en medicinale cannabis. Twee derde van de telers verwacht de investering binnen de gewenste tijd terug te verdienen, een vijfde is hier niet zo zeker van en een op de tien verwacht dat de gestelde terugverdientijd niet haalbaar is (zie grafiek).

Meerdere factoren bepalend

Volgens de ondervraagde telers zijn diverse factoren bepalend bij het terugverdienen van een groeilichtsysteem: de investering, de prijs van de armaturen, de technische betrouwbaarheid en de onderhoudskosten. Daarnaast zijn de energieprijs en het energieverbruik van belang, maar ook de meeropbrengst en de kwaliteitswinst die een groeilichtsysteem oplevert. Een aantal respondenten noemt ook de meerprijzen die kunnen worden gerealiseerd door de inzet van groeilicht als bepalende factor.

Meer inzicht in rendement

Een korte terugverdientijd is van cruciaal belang, omdat de ontwikkelingen in groeilicht momenteel erg snel gaan. Telers verwachten meer inzicht in het rendement van een groeilichtsysteem te krijgen door het goed monitoren en verzamelen van data, het doen van proeven en berekeningen, het uitwisselen van ervaringen met collega-telers en het lezen van vakliteratuur. Ook de inzet van PAR-meters verschaft telers extra kennis. “Hiermee hopen we meer inzicht te krijgen in het rendement van onze groeilichtinstallatie. Met deze sensoren kunnen we de exacte lichtoutput van de installatie meten en bepalen of er sprake is van ‘dead spots of light’ in de teeltomgeving”, vertelt een manager van een aardbeien- en bladgroentebedrijf. “Ook een dataplatform dat real time inzicht geeft in het verband tussen licht en productie, en inzichtelijk maakt op welke plaatsen sprake is van inefficiëntie en vertraging van de plantgroei, kan hier een rol in vervullen.”

Periodiek het financieel rendement toetsen

Accountmanager Kurt Zwemstra van Hortiliux ziet in de praktijk vaak dat businesscases van groeilichtinstallaties niet up-to-date zijn. In veel gevallen wordt er bij de aanschaf van een installatie eenmalig een businesscase opgesteld, waarbij een terugverdientijd van vijf tot tien jaar wordt genoemd. Vervolgens worden de businesscase en de daarbij behorende operationele kosten niet of nauwelijks meer tegen het spreekwoordelijke licht gehouden.
“In de ideale situatie ontwikkelen de groeilichtinstallatie en de bijbehorende businesscase zich mee met de ontwikkelingen van een bedrijf”, licht Zwemstra toe. “Sluit het groeilichtsysteem nog aan op de huidige energieprijzen? Hebben klanten nieuwe wensen of ziet een teler nieuwe kansen in de markt? Hanteren zij een nieuwe teeltstrategie? Zijn er wellicht nieuwe groeilichttechnieken die de businesscase kunnen verbeteren? Al dit soort vragen zijn relevant voor een teler.”
Hortilux ziet het als haar taak om telers proactief te informeren over de mogelijkheden voor hun bedrijf door middel van een speciaal ontwikkeld calculatiemodel. “In het model wordt rekening gehouden met een groot aantal data-elementen, waaronder factoren als spectrum, productie en energieprijzen. Daarmee maakt het model het mogelijk om tegelijkertijd meerdere scenario’s door te rekenen op basis van de specifieke situatie en wensen.”

Kennisdocument aanvragen

U kunt het kennnisdocument aanvragen via de website van Hortilux. Maar ook op andere manieren blíjft Hortilux graag relevante inzichten met u delen. Daarom ontvangt u, na het downloaden van het kennisdocument, eenmaal per twee à drie weken een kennisartikel met betrekking tot groeilicht. Deze artikelen gaan dieper in op de onderwerpen uit het kennisdocument en/of bieden concrete handvatten voor een optimale inzet van uw groeilichtinstallatie.

Wilt u het rendement van uw groeilichtsysteem verbeteren?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanagers van Hortilux: Jesse Groen (+31 (0)6 22 46 53 92/j.groen@hortilux.com), Hilde Lonsain (+31(0)6 83699769/h.lonsain@hortilux.com) en Kurt Zwemstra ( tel. +31 (0)6 542 25 070/ k.zwemstra@hortilux.com).