LED-investering maakt optimalisatie op meerdere vlakken mogelijk voor Kiepflower

Een veranderde marktsituatie dwong Nico en Albert Kiep om in te zetten op de teelt van chrysanten met een hoger takgewicht. Hortilux ontwikkelde daarop, in samenspraak met de ondernemers, een groeilichtoplossing op maat. Dit resulteerde uiteindelijk in een uitbreiding van het HPS-groeilichtsysteem met LED-armaturen van Hortilux. Een goede zet: de ondernemers kunnen daadwerkelijk zwaardere takken afleveren, en hebben tegelijkertijd de mogelijkheid om hun productie te optimaliseren en de teeltcyclus te verkorten.

Met een oppervlak van elf hectare hoort Kiepflower in Nieuwaal tot de toonaangevende chrysantenbedrijven in ons land. Nico en Albert Kiep telen een breed assortiment troschrysanten, dat met name bestemd is voor de grootschalige retail. “De meeste van onze bloemen gaan naar West-Europese landen, maar we doen ook wel het nodige in Oost-Europa”, zegt Albert Kiep.

Om jaarrond te kunnen produceren, teelden de ondernemers jarenlang onder HPS-lampen met een vermogen van 80 µmol/m2/s. Dit lichtniveau is relatief laag voor chrysant. “De meeste afnemers wensten namelijk geen topzware chrysanten; een takgewicht van 60 à 65 gram met een lengte van 65 centimeter was voldoende.”

 

Behoefte aan hoger takgewicht

 

Dit veranderde toen de Engelse afzetmarkt, die goed was voor zo’n 34 procent van de omzet, vorig jaar wegviel. Hierdoor ontstond bij vader en zoon Kiep de behoefte om deels zwaardere takken te gaan produceren. “In de gewichtsklasse van 60 tot 65 gram is het moeilijk om nieuwe afzetkanalen te vinden. Een hoger takgewicht – denk dan aan circa 75 à 80 gram – biedt daarentegen meer mogelijkheden om mee over te kunnen op de dag- en weekmarkt.”

Om dit te realiseren, besloten de chrysantentelers om het belichtingsniveau in de 4,5 hectare tellende kas in Nieuwaal uit te breiden. De vraag was echter met welke groeilichtinstallatie de gewenste doelstelling optimaal gerealiseerd kon worden. Nico en Albert Kiep zochten daarop contact met accountmanager Kurt Zwemstra van Hortilux. Hij bracht, samen met de ondernemers, het probleem en de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart. “Op basis van onze ervaringen in eerdere projecten, kwamen we al vrij snel tot de conclusie dat verdubbeling van het lichtniveau van 80 naar 160 µmol/m2/s noodzakelijk was om het gewenste takgewicht te realiseren”, vertelt Zwemstra.

 

Fiftyfifty-verhouding

 

De chrysantentelers kozen bewust voor uitbreiding met LED-armaturen. “LED verbruikt immers minder elektriciteit en is daarmee duurzamer”, zegt Albert Kiep. “Daarbij is de capaciteit van onze elektriciteitsaansluiting beperkt. Bij een investering in extra HPS-armaturen zou een uitbreiding van deze aansluiting noodzakelijk zijn. Dat brengt flink wat extra kosten met zich mee. Door de keuze voor LED konden we tegen relatief lage kosten ons lichtniveau verdubbelen. En dat ook nog op een duurzame wijze.”

Zwemstra geeft aan dat een fiftyfifty-verhouding tussen LED en HPS een prima keuze is. “Met een dergelijke verhouding kun je goed en veilig chrysanten telen, bij een optimaal klimaat. Om een juiste lichtverdeling te realiseren, hebben wij als Hortilux een lichtplan op maat opgesteld voor Kiepflower. De HORTILED Top-armaturen bleken in de betreffende situatie het meest optimaal voor de lichtverdeling. Bij dit alles zijn we overigens niet over één nacht ijs gegaan: we hebben meerdere gesprekken gevoerd met Nico en Albert Kiep, om hun wensen zo goed mogelijk in kaart te brengen en een echte maatwerkoplossing te kunnen bieden.”

Mede vanwege de geschetste aanpak kozen vader en zoon Kiep uiteindelijk voor Hortilux. “Daarbij doen we al jarenlang plezierig zaken met Hortilux; ook onze HPS-armaturen komen hier vandaan. Er is echt sprake van een vertrouwensrelatie”, benadrukt Albert Kiep.

 

Meerdere voordelen

 

Nico en Albert Kiep zijn tevreden over de resultaten van het hybride groeilichtsysteem: de praktijk toont aan dat het inderdaad prima mogelijk om chrysanten te telen onder een combinatie van HPS- en LED-armaturen. “En dankzij het hogere lichtniveau hebben we ook daadwerkelijk een hoger takgewicht kunnen realiseren; we krijgen positieve reacties van onze afnemers. Daarnaast biedt het extra licht mogelijkheden om de productie op te schroeven; we verwachten op jaarbasis 24 takken per vierkante meter extra te kunnen oogsten. Ook zou je het hogere lichtniveau kunnen benutten om de teeltcyclus te verkorten. De investering in LED biedt dus meerdere kansen tot verbetering en optimalisatie.”

Het feit dat chrysanten meer vocht produceren onder hogere lichtniveaus brengt volgens Kiep wel een uitdaging met zich mee. “Het is lastiger om een optimaal groeiklimaat te realiseren. Hiervoor zetten wij de groeibuizen in en het Airmix-systeem van Van der Ende Groep.”

 

Verdere opmars van LED

 

Albert Kiep is ervan overtuigd dat LED naar de toekomst toe een verdere opmars zal maken binnen de tuinbouw. “Het is immers duurzamer, aangezien je bespaart op fossiele bronnen, én je efficiënter kunt telen. Maar volledig switchen naar LED is naar ons idee pas aan de orde bij nieuwbouw; in een bestaande kas vergt dit té grote aanpassingen.”